Để chơi xổ số có lãi bạn phải có bí kíp. tự soi cầu có rất nhiều rủi ro có thể cạn vốn chỉ trong vài ngày. Việc chốt số hãy để chúng tôi giúp bạn. hội đồng chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu xổ số khẳng định sẽ mang đến những số chuẩn nhất dành cho bạn.

Chốt số vàng nhận ngàn cơ hội trúng lớn.

— — — — — — — — — — — — — — 

– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay

– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Nạp thẻ và Lấy Số

Dàn 10 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
03-10
03-10792,735,895,150,392,556,785,991,036,137Trúng 556136
02-10263,133,467,581,684,038,381,905,394,042Trượt177
01-10855,511,022,917,605,098,777,601,452,588Trượt167
30-09330,160,967,359,936,237,617,703,191,942Trúng 237113
29-09860,950,827,607,693,013,048,044,192,972Trúng 044116
28-09384,109,383,571,356,769,200,405,354,058Trượt168
27-09447,713,826,290,959,218,437,918,211,008Trúng 447174
26-09225,834,098,853,086,522,004,135,098,517Trượt131
25-09692,062,640,569,164,304,053,214,520,471Trượt193
24-09001,964,602,199,560,899,792,489,259,326Trượt116
23-09485,132,928,255,347,615,662,368,813,587Trượt162
22-09604,842,858,471,743,485,273,167,430,640Trượt134
21-09005,652,356,856,220,539,891,425,549,004Trượt111
20-09303,140,087,583,709,989,839,642,281,410Trúng 303191
19-09809,234,389,984,569,281,420,078,911,970Trượt168
18-09142,771,869,936,512,327,238,372,516,920Trượt185
17-09938,411,040,944,162,218,011,225,724,491Trượt183
16-09244,401,724,959,367,383,909,508,128,814Trúng 724133
15-09360,453,563,521,262,858,698,730,654,247Trượt196
14-09545,339,909,297,227,578,647,877,789,608Trượt134
13-09902,508,175,392,265,444,098,157,088,950Trượt110
12-09305,906,696,802,658,837,726,456,885,240Trượt198
11-09051,768,871,342,643,910,912,800,474,721Trúng 768145
10-09838,705,324,630,763,994,072,902,781,862Trúng 902193
09-09341,295,438,251,765,570,266,618,285,670Trượt113
08-09417,768,126,015,161,562,694,444,572,487Trượt168
07-09779,168,121,718,896,880,956,298,945,430Trúng 956152
06-09685,731,170,178,269,406,154,173,276,029Trúng 269103
05-09918,813,321,609,371,367,998,117,171,212Trúng 367137
04-09498,715,690,421,099,260,980,970,152,661Trượt145
03-09452,293,359,199,309,216,393,273,315,324Trượt194
02-09545,190,576,429,924,908,380,756,076,583Trúng 380186
01-09312,994,714,737,830,988,847,932,956,366Trượt170
31-08554,998,228,670,181,774,117,929,537,016Trượt158
30-08860,291,694,829,616,932,745,930,582,788Trượt181
29-08703,511,651,278,862,779,986,036,281,763Trúng 278117
28-08185,387,883,133,963,228,555,419,188,478Trúng 185118
27-08843,904,387,573,054,025,206,389,524,604Trượt170
26-08773,958,922,228,531,811,799,305,758,094Trúng 958177
25-08813,276,225,096,000,064,862,068,966,843Trúng 843150
24-08489,041,359,864,257,621,039,744,215,497Trượt175
23-08491,855,870,441,461,303,734,933,622,003Trúng 734131
22-08974,933,558,744,868,822,845,042,124,996Trượt171
21-08763,533,051,891,882,600,926,255,344,048Trượt123
20-08710,805,699,009,193,415,424,425,889,156Trúng 009160
19-08140,246,061,858,089,830,144,474,037,601Trúng 830183
18-08741,674,936,858,863,444,123,767,489,346Trượt183
17-08535,221,672,154,671,004,630,803,363,844Trượt164
16-08242,178,693,144,236,019,151,740,738,864Trúng 019114
15-08274,167,022,774,749,660,968,327,687,198Trượt186
14-08801,219,020,323,780,881,106,893,588,084Trúng 893175
13-08528,209,747,072,265,279,902,410,709,619Trúng 528196
12-08209,132,533,848,672,935,450,932,934,180Trúng 848172
11-08098,943,485,299,108,822,198,790,148,245Trúng 299164
10-08916,955,531,737,660,694,938,210,365,743Trượt101
09-08260,728,956,610,591,641,617,110,772,863Trượt141
08-08178,350,861,456,671,792,594,488,268,282Trượt191
07-08241,232,606,542,787,919,188,517,507,672Trúng 672179
06-08923,165,648,603,786,152,665,276,328,625Trúng 923148
05-08647,925,524,029,388,422,104,018,031,710Trúng 710130
04-08524,564,083,395,129,785,681,065,772,957Trượt167
03-08288,041,649,488,592,379,580,270,237,669Trúng 288143
02-08137,233,124,310,907,951,155,332,705,801Trúng 137148
01-08449,375,231,727,624,500,430,143,927,792Trúng 430148
31-07913,161,188,763,756,615,076,468,798,074Trúng 615120
30-07238,453,468,863,741,387,094,585,748,888Trúng 741109
29-07055,224,859,311,661,987,811,333,149,061Trượt134
28-07165,687,849,168,710,882,043,169,739,153Trượt171
27-07252,036,180,149,971,496,936,772,915,518Trượt169
26-07252,525,425,323,565,853,967,281,511,488Trượt180
25-07436,711,887,445,458,680,096,041,498,388Trượt188
24-07823,415,673,888,235,190,442,813,841,389Trúng 442145
23-07045,956,590,874,066,873,855,872,816,211Trượt164
22-07412,557,132,446,954,380,655,736,065,771Trượt148
21-07660,893,312,030,044,127,431,032,819,903Trượt138
20-07578,008,474,652,215,462,261,276,642,892Trượt132
19-07130,462,405,339,100,309,071,210,369,238Trúng 339187
18-07080,421,405,946,258,643,651,684,162,964Trúng 080127
17-07273,463,209,909,092,708,066,958,179,023Trượt136
16-07685,715,897,560,029,112,686,351,565,402Trúng 351142
15-07795,296,464,616,837,125,248,635,015,823Trượt161
14-07141,065,743,494,553,947,665,594,360,916Trượt131
13-07179,945,941,674,015,518,451,370,332,383Trượt198
12-07353,302,724,038,128,478,172,115,181,166Trúng 115146
11-07021,604,171,484,336,647,904,993,463,802Trượt143
10-07218,170,673,508,222,176,882,222,930,665Trúng 222155
09-07350,767,077,406,101,747,819,736,103,711Trượt187
08-07798,968,819,962,583,049,938,769,308,193Trượt192
07-07522,304,344,847,446,586,967,923,076,194Trúng 076113
06-07385,973,756,840,613,816,268,335,853,091Trượt165
05-07142,582,070,436,009,095,669,673,861,643Trượt123
04-07883,253,213,375,101,578,634,423,280,279Trúng 883152
03-07164,249,780,283,285,723,672,386,113,335Trượt160
02-07004,400,593,693,930,123,835,444,138,131Trúng 123156
01-07147,123,242,972,826,553,573,453,633,251Trượt147
30-06595,505,346,054,906,331,339,212,498,734Trượt159
29-06784,354,855,329,405,726,399,239,158,304Trượt102
28-06434,193,377,495,036,866,954,610,895,034Trúng 495121
27-06494,034,221,992,229,532,068,883,195,072Trúng 195175
26-06493,074,454,742,189,865,776,183,209,933Trúng 493115
25-06928,451,598,290,634,285,551,019,769,746Trúng 634126
24-06313,291,861,870,163,519,300,673,104,045Trúng 870191
23-06278,934,910,823,636,265,058,773,731,650Trượt157
22-06264,827,407,222,122,901,647,233,188,612Trượt100
21-06109,914,510,766,580,674,769,626,332,954Trượt179
20-06828,205,447,873,106,917,680,107,869,977Trượt110
19-06270,824,467,680,497,240,142,535,707,480Trượt179
18-06044,240,549,912,991,633,487,170,121,887Trượt117
17-06988,705,050,911,114,613,674,881,386,179Trượt120
16-06244,830,937,177,524,722,855,105,344,138Trúng 830178
15-06147,600,247,829,205,513,475,178,048,394Trượt131
14-06558,636,854,709,432,350,517,249,300,479Trúng 854116
13-06777,337,010,661,457,809,658,033,931,654Trúng 661164
12-06977,442,142,296,694,153,578,626,155,646Trúng 442149
11-06604,188,260,951,028,894,176,021,079,069Trúng 260177
10-06990,068,049,126,111,772,845,571,256,973Trượt158
09-06143,288,784,688,426,591,686,294,839,485Trúng 288133
08-06988,882,859,596,240,845,888,926,519,437Trúng 437105
07-06105,099,855,889,951,303,620,544,311,425Trượt163
06-06326,972,034,631,295,001,494,468,884,925Trượt160
05-06070,016,009,960,734,144,192,403,488,302Trượt162
04-06831,765,504,360,494,268,180,173,739,006Trượt178
03-06370,196,539,427,457,391,986,461,662,739Trúng 370162
02-06721,827,850,678,885,972,963,256,430,288Trúng 963134
01-06327,741,921,800,614,044,267,460,147,944Trúng 921135
31-05836,595,478,105,154,782,582,363,274,588Trượt187
30-05459,495,510,070,897,469,767,586,181,778Trượt182
29-05762,256,720,453,123,807,818,717,154,690Trượt181
28-05736,142,427,932,463,153,693,979,339,081Trượt192
27-05124,261,010,294,211,105,550,936,165,508Trượt160
26-05582,742,047,203,821,198,662,991,263,115Trượt107
25-05783,068,791,015,151,203,116,321,743,222Trượt139
24-05538,826,316,426,493,428,550,602,435,444Trượt131
23-05972,283,546,151,332,711,929,468,756,349Trúng 972144
22-05399,940,258,647,093,158,673,748,106,883Trượt119
21-05816,973,716,013,691,197,002,382,223,985Trượt160
20-05533,951,621,423,753,505,085,633,150,212Trượt184
19-05498,093,113,221,678,900,405,996,985,726Trượt177
18-05569,167,985,827,530,514,028,280,451,595Trượt103
17-05579,874,949,619,203,577,694,167,189,831Trúng 949141
16-05468,123,216,346,087,329,203,144,842,017Trượt182
15-05602,166,368,288,279,831,802,838,667,323Trượt114
14-05753,830,775,987,434,025,740,935,549,321Trúng 753196
13-05292,543,932,812,442,837,311,682,591,612Trượt104
12-05950,962,102,738,179,904,454,267,226,700Trúng 102196
10-05619,722,277,450,857,134,109,371,849,431Trúng 134113
09-05332,063,357,450,508,546,189,872,537,339Trúng 546154
08-05490,611,448,607,691,792,481,043,236,475Trúng 481157
07-05737,411,680,562,122,969,260,528,766,730Trượt199
06-05572,104,723,169,573,904,247,638,205,799Trúng 904176
05-05647,607,187,253,123,285,808,840,403,987Trúng 647178
04-05090,348,335,918,127,862,063,604,957,979Trúng 918173
03-05204,066,609,356,279,576,362,721,573,758Trúng 576141
02-05987,117,094,186,396,271,552,272,631,252Trượt128
01-05840,391,860,598,482,230,968,888,977,451Trượt160
30-04646,623,206,577,030,490,400,304,279,434Trượt107
29-04168,041,717,850,226,802,034,304,867,778Trượt190
28-04045,128,049,585,677,627,377,790,691,196Trúng 196129
27-04485,344,303,436,371,325,725,643,070,755Trúng 755190
26-04115,994,675,920,310,014,880,719,877,285Trúng 675187
25-04005,478,318,703,763,770,379,721,802,319Trượt127
24-04486,155,205,903,786,018,345,107,337,172Trượt138
23-04520,889,331,324,679,997,426,617,717,473Trúng 679114
DÀN 3 CÀNG 10 SỐ MIỀN BẮC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *