Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để ta bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn. Bạn đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ trao cho bạn cơ hội lên thuyền lớn để vào bờ. Số đẹp cầu víp liên tục được cập nhất khẳng định trúng lớn mỗi ngày.

Chốt số vàng nhận ngàn cơ hội trúng lớn.

— — — — — — — — — — — — — — 

– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay

– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Nạp thẻ và Lấy Số

Dàn 4 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
03-10
03-10726,769,628,533Trượt141
02-10340,839,200,688Trượt149
01-10067,289,705,633Trúng 289175
30-09923,626,621,346Trượt146
29-09588,073,412,593Trượt197
28-09760,117,948,436Trượt125
27-09015,927,763,680Trượt182
26-09579,030,339,649Trượt197
25-09123,779,124,921Trúng 779116
24-09778,877,491,705Trúng 778107
23-09785,563,624,131Trượt118
22-09342,659,557,154Trượt148
21-09291,412,262,884Trượt147
20-09381,695,303,607Trúng 303174
19-09840,196,405,925Trúng 925121
18-09085,309,084,424Trượt101
17-09926,487,349,171Trượt154
16-09522,240,724,494Trúng 724174
15-09891,144,674,378Trượt115
14-09110,166,851,145Trượt122
13-09899,996,092,340Trượt126
12-09757,213,248,163Trượt133
11-09601,110,388,549Trượt183
10-09863,569,931,319Trượt122
09-09172,299,607,703Trượt132
08-09883,360,563,983Trượt132
07-09278,820,783,929Trượt167
06-09412,645,982,875Trượt149
05-09119,183,380,526Trượt131
04-09436,179,286,559Trượt132
03-09925,945,921,376Trượt136
02-09285,322,726,196Trượt127
01-09466,046,411,127Trượt155
31-08496,018,040,846Trúng 040117
30-08520,338,616,532Trượt155
29-08868,623,259,607Trượt149
28-08347,440,695,289Trượt126
27-08022,431,008,738Trượt183
26-08762,836,388,041Trượt172
25-08481,502,165,635Trượt192
24-08972,270,356,256Trượt116
23-08376,161,420,751Trượt134
22-08780,781,355,053Trượt133
21-08221,062,409,326Trúng 221117
20-08316,414,818,716Trượt194
19-08912,462,790,830Trúng 830165
18-08731,292,075,836Trượt172
17-08300,186,964,381Trúng 186110
16-08154,675,355,112Trượt189
15-08773,021,952,168Trượt156
14-08908,739,321,649Trượt137
13-08528,549,939,499Trúng 528103
12-08955,697,149,819Trượt170
11-08460,816,745,128Trượt172
10-08850,509,914,302Trượt135
09-08022,527,938,338Trượt134
08-08520,844,146,766Trúng 766104
07-08672,698,579,122Trúng 672117
06-08122,382,595,206Trượt163
05-08546,702,957,043Trượt184
04-08151,066,135,884Trượt136
03-08170,349,773,723Trượt101
02-08077,625,989,971Trượt188
01-08929,808,551,790Trượt148
31-07050,304,659,957Trượt135
30-07741,992,576,945Trúng 741113
29-07542,020,516,632Trượt187
28-07257,323,106,043Trượt101
27-07249,516,130,729Trượt193
26-07778,430,770,707Trượt157
25-07156,446,683,533Trượt147
24-07064,771,742,353Trượt168
23-07729,276,383,889Trượt169
22-07360,902,979,702Trượt194
21-07334,607,704,475Trượt134
20-07620,963,989,297Trượt147
19-07697,116,798,086Trượt148
18-07798,378,080,113Trúng 080170
17-07101,132,867,922Trượt101
16-07504,091,155,015Trượt117
15-07417,816,796,536Trượt191
14-07059,268,961,187Trượt172
13-07507,006,278,129Trượt137
12-07495,562,582,115Trúng 115140
11-07256,631,526,314Trúng 631190
10-07084,396,620,506Trượt157
09-07408,923,618,372Trúng 408118
08-07184,759,706,177Trượt184
07-07156,526,970,076Trúng 076112
06-07585,665,767,491Trượt168
05-07071,455,789,686Trượt167
04-07089,402,830,614Trượt104
03-07868,894,044,819Trúng 894153
02-07813,759,649,031Trượt139
01-07746,795,940,851Trúng 746123
30-06128,918,195,202Trượt114
29-06268,920,432,185Trúng 920175
28-06404,648,221,872Trượt174
27-06119,188,635,195Trúng 195113
26-06563,883,644,338Trượt189
25-06881,634,050,318Trúng 634174
24-06319,654,000,937Trượt149
23-06189,848,849,546Trượt193
22-06787,610,473,909Trượt118
21-06672,140,050,828Trượt174
20-06272,726,614,462Trượt196
19-06677,527,189,196Trượt126
18-06360,298,046,135Trượt161
17-06245,751,150,011Trượt147
16-06296,981,752,951Trượt118
15-06338,049,777,022Trượt196
14-06854,089,641,808Trúng 854176
13-06669,275,262,661Trúng 661145
12-06235,442,070,137Trúng 442173
11-06121,637,095,137Trượt176
10-06802,520,149,468Trượt120
09-06288,642,995,686Trúng 288164
08-06662,046,891,437Trúng 437163
07-06075,035,356,807Trượt141
06-06576,353,790,045Trượt193
05-06502,183,086,825Trượt161
04-06205,419,281,196Trượt109
03-06575,532,321,526Trượt191
02-06963,792,416,260Trúng 963114
01-06846,265,971,921Trúng 921141
31-05177,001,131,919Trượt186
30-05765,717,112,048Trúng 765147
29-05240,867,592,032Trúng 867115
28-05755,935,020,303Trượt130
27-05139,635,081,126Trượt107
26-05091,574,875,661Trượt130
25-05521,359,939,773Trượt197
24-05874,368,451,274Trượt162
23-05912,711,032,153Trượt126
22-05880,795,398,884Trượt155
21-05004,936,519,555Trượt122
20-05469,891,610,960Trượt109
19-05390,964,994,659Trượt188
18-05312,896,016,528Trượt133
17-05309,716,028,047Trượt103
16-05578,513,529,448Trượt178
15-05963,574,546,909Trượt129
14-05045,069,012,369Trượt165
13-05135,970,162,167Trượt161
12-05821,295,955,250Trượt114
10-05749,134,580,827Trúng 134114
09-05429,256,546,973Trúng 546174
08-05430,619,029,312Trượt171
07-05812,373,715,179Trượt177
06-05620,755,946,173Trượt187
05-05647,788,730,825Trúng 647174
04-05488,418,509,291Trượt101
03-05576,970,726,507Trúng 576173
02-05877,205,433,766Trượt121
01-05952,364,807,613Trượt174
30-04577,903,662,462Trượt138
29-04775,956,044,639Trúng 639164
28-04380,397,196,708Trúng 196126
27-04764,022,473,097Trượt132
26-04914,590,594,577Trượt133
25-04313,248,483,063Trúng 483124
24-04289,916,662,550Trượt157
23-04943,918,478,742Trượt110
DÀN 3 CÀNG 4 SỐ MIỀN BẮC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *