Một lần vấp ngã một lần đau. ngã ở đâu đứng dậy ở đó bởi vì chỉ có cách tiếp tục tham gia lấy số bạn mới có cơ hội trúng lớn. mang đến những cầu chuẩn, số víp nhất là trách nhiệm của chúng tôi. đánh hoặc không là do bạn quyết định.

Chốt số vàng nhận ngàn cơ hội trúng lớn.

— — — — — — — — — — — — — — 

– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay

– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Nạp thẻ và Lấy Số

Dàn đề 6 con: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
03-10
03-1046,77,92,68,56,67Ăn đề 56267
02-1091,07,65,62,33,73Ăn đề 73165
01-1033,06,09,48,43,92Trượt258
30-0940,72,15,37,71,61Ăn đề 37283
29-0948,12,96,44,24,23Ăn đề 44285
28-0988,78,15,29,33,16Trượt165
27-0917,47,69,27,84,20Ăn đề 47195
26-0946,57,43,26,52,72Trượt175
25-0979,07,27,96,12,06Ăn 79281
24-0903,51,84,70,47,20Trượt251
23-0947,33,37,68,94,76Trượt269
22-0902,85,62,00,90,45Trượt150
21-0906,66,23,83,00,58Ăn đề 66285
20-0903,01,74,20,65,91Ăn đề 03279
19-0929,80,36,85,86,14Trượt295
18-0902,07,77,99,37,89Trượt165
17-0965,45,93,05,38,57Ăn đề 65157
16-0927,51,60,96,24,34Ăn đề 24157
15-0971,98,99,26,12,86Trượt260
14-0930,03,54,18,93,68Trượt167
13-0973,55,50,80,42,01Ăn đề 50155
12-0971,08,05,86,24,84Trượt272
11-0946,27,70,25,65,68Ăn đề 68198
10-0984,41,03,01,96,64Trượt173
09-0913,00,52,05,19,56Ăn đề 52250
08-0980,40,72,93,30,74Trượt293
07-0920,98,77,44,39,27Trượt161
06-0956,62,23,54,21,25Trượt174
05-0939,44,30,45,66,18Trượt176
04-0995,11,81,16,44,15Ăn đề 11298
03-0988,80,54,78,23,86Ăn đề 86297
02-0997,16,80,24,05,03Ăn đề 80163
01-0924,83,50,19,79,23Ăn 79269
31-0845,12,40,46,50,03Ăn đề 40187
30-0870,37,52,16,90,09Trượt277
29-0892,55,78,64,98,80Ăn đề 78252
28-0885,47,28,08,51,95Ăn đề 85290
27-0800,38,12,05,43,09Trượt272
26-0834,58,76,04,27,28Ăn đề 58151
25-0843,41,83,05,22,40Ăn đề 43267
24-0802,78,56,70,81,22Trượt273
23-0865,24,34,41,57,49Ăn đề 34195
22-0843,85,91,12,99,64Trượt291
21-0821,61,05,46,79,70Ăn đề 21168
20-0826,61,92,65,94,53Trượt284
19-0830,62,79,26,42,72Ăn đề 30171
18-0825,36,02,52,68,93Trượt276
17-0841,86,52,61,94,46Ăn đề 86173
16-0837,57,14,19,47,75Ăn đề 19157
15-0847,96,84,39,72,64Trượt266
14-0885,84,73,93,56,92Ăn 93263
13-0828,03,62,50,13,14Ăn đề 28196
12-0864,26,48,19,16,25Ăn đề 48151
11-0832,52,99,41,75,27Ăn đề 99252
10-0882,28,23,48,33,14Trượt166
09-0898,60,90,95,00,81Trượt278
08-0866,40,65,87,18,02Ăn đề 66157
07-0887,95,43,27,80,82Trượt183
06-0823,44,37,39,47,92Ăn đề 23257
05-0822,18,86,66,10,02Ăn đề 10168
04-0877,97,48,86,87,06Ăn đề 77253
03-0890,88,59,96,56,16Ăn đề 88295
02-0847,38,48,51,31,37Ăn đề 37264
01-0850,15,14,79,30,36Ăn đề 30288
31-0715,59,02,20,47,70Ăn đề 15187
30-0747,81,09,31,50,41Ăn đề 41184
29-0741,91,14,54,36,58Ăn đề 58162
28-0788,17,39,15,79,34Ăn đề 15174
27-0752,47,38,18,74,51Trượt180
26-0754,88,38,14,65,01Trượt259
25-0784,32,50,43,85,41Trượt278
24-0742,24,17,91,78,90Ăn đề 42164
23-0756,58,71,93,73,25Trượt282
22-0767,31,12,95,76,33Ăn đề 33157
21-0771,22,26,44,10,96Ăn đề 44160
20-0779,86,87,18,57,78Ăn đề 86181
19-0777,99,43,04,35,92Trượt189
18-0723,07,45,91,57,80Ăn đề 80162
17-0785,31,01,39,15,33Trượt284
16-0762,69,73,67,99,55Trượt180
15-0797,71,04,84,32,18Ăn đề 97168
14-0794,11,98,48,74,23Trượt179
13-0779,19,49,92,39,66Trượt177
12-0778,07,02,22,64,15Ăn đề 15178
11-0748,15,76,92,27,98Trượt162
10-0764,31,22,95,69,50Ăn đề 22259
09-0767,41,86,50,08,91Ăn đề 08253
08-0715,07,99,94,57,84Ăn đề 15152
07-0782,01,10,95,24,76Ăn đề 76198
06-0726,98,77,36,70,23Ăn đề 98185
05-0753,71,82,16,52,55Trượt269
04-0737,50,41,83,13,28Ăn đề 83292
03-0708,35,34,51,24,05Trượt161
02-0723,80,06,09,02,39Ăn đề 23265
01-0727,90,56,86,67,00Trượt152
30-0644,51,48,07,60,02Ăn đề 51191
29-0620,66,25,57,98,99Ăn đề 20252
28-0678,41,17,76,52,51Trượt163
27-0695,53,65,06,64,70Ăn đề 95292
26-0616,68,04,41,98,93Ăn đề 93190
25-0651,70,98,34,19,14Ăn đề 34171
24-0692,30,49,86,27,28Trượt287
23-0671,74,93,60,77,90Ăn đề 60182
22-0673,61,37,68,84,20Trượt274
21-0694,54,87,97,28,47Trượt158
20-0640,32,61,54,53,19Ăn đề 32275
19-0649,48,09,45,61,56Trượt250
18-0610,23,93,40,05,99Trượt192
17-0661,16,08,39,47,98Ăn đề 61195
16-0606,75,15,91,10,30Ăn đề 30186
15-0672,75,42,95,81,87Trượt183
14-0626,27,88,68,54,93Ăn đề 54173
13-0638,83,57,56,25,96Trượt275
12-0694,89,48,31,42,88Ăn đề 42172
11-0687,21,42,55,00,03Trượt280
10-0636,87,90,76,01,85Ăn đề 36155
09-0628,99,88,12,33,93Ăn đề 88169
08-0624,49,72,37,38,74Ăn đề 37272
07-0673,50,81,12,87,88Trượt155
06-0679,22,87,30,77,76Ăn đề 79266
05-0635,12,45,72,19,23Trượt169
04-0637,53,48,85,78,20Trượt285
03-0617,37,40,68,02,71Trượt162
02-0660,81,17,63,09,74Ăn đề 63194
01-0653,96,43,48,21,91Ăn đề 21189
31-0550,70,04,61,13,82Ăn đề 61258
30-0586,47,90,65,63,35Ăn đề 65270
29-0545,03,80,67,17,31Ăn đề 67282
28-0597,38,92,30,26,03Trượt291
27-0504,77,70,44,40,37Ăn đề 37286
26-0599,68,54,63,42,45Trượt194
25-0587,48,61,67,52,19Ăn đề 19292
24-0591,21,68,12,66,60Ăn đề 66165
23-0572,02,34,27,71,57Ăn đề 72271
22-0522,54,50,74,66,14Ăn đề 54155
21-0597,57,97,41,50,92Ăn đề 97193
20-0539,92,88,99,76,64Trượt156
19-0500,40,08,09,86,95Trượt288
18-0597,39,32,05,86,13Ăn đề 32286
17-0576,56,85,67,93,05Trượt291
16-0508,36,85,29,86,99Trượt296
15-0569,41,58,72,81,42Trượt287
14-0553,75,63,95,69,55Ăn đề 53287
13-0527,42,49,77,04,81Ăn đề 49286
12-0550,26,29,79,11,25Trượt166
10-0580,63,05,87,53,49Trượt154
09-0514,22,23,46,55,50Ăn đề 46279
08-0581,52,31,57,66,47Ăn đề 81158
07-0530,96,78,33,84,53Trượt168
06-0504,30,39,14,03,72Ăn đề 04187
05-0582,71,75,63,13,47Ăn đề 47292
04-0509,24,38,87,30,53Trượt263
03-0528,30,95,52,94,76Ăn đề 76271
02-0565,42,93,90,92,49Ăn đề 65159
01-0533,81,39,36,21,71Trượt196
30-0405,52,19,18,79,37Ăn đề 19184
29-0483,86,75,84,18,71Trượt176
28-0456,66,98,87,51,04Trượt195
27-0496,27,41,16,87,55Ăn đề 55181
26-0412,23,22,69,75,90Ăn đề 75178
25-0445,83,49,51,15,89Ăn đề 83172
24-0419,91,81,85,68,66Trượt158
23-0438,05,56,20,64,79Ăn 79197
DÀN ĐỀ 6 SỐ MIỀN BẮC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *